Si-nivel – Osa 1/4

SI-NIVEL (sacroiliac joint)

Tässä neliosaisessa artikkelisarjassa käsittelen teemaa si-nivel. Ensimmäinen kirjoitus tutustuttaa si-niveleen yleisellä tasolla. Toisessa kirjoituksessa perehdytään tarkemmin si-nivelen anatomiaan ja funktioon yhtenä kehon nivelistä. Kolmas osa valottaa si-nivelen toimintahäiriön perusteita, syitä ja mahdollisia oireita. Neljäs osa käsittelee si-nivelen toimintahäiriön diagnostiikkaa, hoitoa ja sen tuloksia pidemmällä aikavälillä.

Si-nivel ja sen rooli kehon eri toimintahäiriöissä ja sitä kautta kipujen syynä on ollut viime vuosina varsin vilkkaan keskustelun kohteena. Kysehän on pohjimmiltaan ns. toiminnallisesta anatomiasta ja siinä ilmenevästä häiriöstä. Varmasti osittain tästä syystä esimerkiksi lääkärikunta tuntuu jakautuneen suhtautumisessaan kyseiseen ilmiöön. Osa on sitä mieltä, ettei si-nivelen toimintahäiriö voi olla taustalla tuki- ja liikuntaelinvaioissa ja -kivuissa ja osa huomioi sen yhtenä vaihtoehtona näiden taustalla. Ongelma lienee siinä, ettei si-nivelen toimintahäiriö “näy” pääasiassa erilaisiin kalliisiinkin konetutkimuksiin ja laboratoriokokeisiin nojaavassa nk. koululääketieteessä. Si-nivelen toimintahäiriön diagnoosi vaatii aina manuaalisesti tehtävän tutkimuksen ja sen tulkinnassa pitkän kokemuksen. Tässä täytyy myös ottaa huomioon eri sekoittavat tekjät, kuten esimerkiksi välilevyperäiset kivun syyt.

Si-nivelestä mahdollisesti johtuvat kivut ja vaivat selvästi kiinnostavat kansalaisia. Esimerkiksi Google-hakuja sanalla “si-nivel” tehtiin keskimäärin toukokuussa 2015 yhteensä 2900 kpl. Samaan aikaan sanalla “alaselkäkipu” hakuja tehtiin 1600 kpl. Tämä kertonee siitä, että kansalaiset etsivät aktiivisesti tietoa vaivojensa syistä ja niiden hoitovaihtoehdoista, koska lääkärikunnalla ei välttämättä ole antaa vastauksia tai hoitoa näihin joskus varsin epämiellyttäviinkin vaivoihin. Pahimmassa tapauksessa koko teema kielletään ns. huuhaana ja puoskarointina. Kipua on kuitenkin lääkärin etiikan mukaan hoidettava ja tämä johtaa manuaaliterapialla helposti hoidettavan toiminnallisen vaivan hoitoon kipulääkkeillä ja lihasrelaksanteilla. Nämä taas saattavat aiheuttaa ruoansulatuskanavan oireita ja väsymystä sekä lisätä ongelmia.

Aihe on paljon tutumpi fysioterapeuttien keskuudessa ja teemalla si-nivel järjestetään paljon koulutusta fysioterapeuteille. Jo fysioterapeuttien peruskoulutuksessa aihetta sivutaan, mutta varsinainen tietotaito haetaan sitten lisäkoulutuksen kautta ja käytännön kokemuksen opettamana.

Lääkäreille fysiatrit mukaanlukien aiheesta ei juuri ole koulutusta. Fysiatrienkin koulutuksessa kliinisen statuksen opettelu keskittyy lähinnä ns. punaisten ja keltaisten lippujen “red flags, yellow flags”, eli vakavien sairauksien (syöpä, tulehdus yms.) ja psykososiaalisten tekijöiden (taloudelliset ongelmat, sairauden pelko, masennus yms.) poissulkuun. On hyvä huomioida, että kipujen syistä vain n. 10% on spesifisiä selkäsairauksia ja välilevyperäistä iskiasta ja jopa 90% erilaisia toimintahäiriöitä, joiden hoitona manuaaliterapia ja ohjattu harjoittelu antaa parhaat tulokset. Spesifiset selkäsairaudet olisi varsin helppo diagnosoida lannerangan MRI-tutkimuksella, jonka hinta on onneksi kilpailun myötä aivan viime aikoina laskenut huomattavasti ja nykyisin lannerangan MRI-tutkimuksen saa erikoislääkärin lähetteellä jo reilulla sadalla eurolla. Toki asiantuntija osaa epäillä vaivan ja kivun taustalla mahdollista si-nivelen toimintahäiriötä ilman MRI-tutkimustakin ja tarvittaessa voidaan toteuttaa koehoito ennen kuvantamista.

USA:ssa ennen teknologian kehitystä si-nivelen toimintahäiriötä pidettiin usein selkävaivojen syynä. MRI-kuvantamisen yleistyttyä alettiin ajatella, että suuri osa ongelmista johtuukin välilevyjen vaurioista. Ikääntyessä kuitenkin välilevyihin tulee MRI:ssä näkyviä muutoksia väistämättä, mutta tämä ei suinkaan aina ole esimerkiksi selkä- tai muun tuki- ja liikuntaelinkivun syy. Kyseessä on normaali ikääntyminen ja myös oireettomilla on runsaasti MRI:ssä näkyviä muutoksia välilevyissä. Tämä on johtanut siihen, että toiminnalliset ongelmat on jälleen huomioitu yhtenä vaihtoehtona selkä- ja muiden tuki- ja liikuntaelinkipujen syynä.

Seuraavassa blogikirjoituksessa käsittelen si-nivelen anatomiaa ja funktiota. Tervetuloa seuraamaan blogiani.

Tero Lagerstedt
Fysiatrian erikoislääkäri, FIHF Personal Trainer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *